Bilici Yatırım'dan bedelsiz sermaye artırımı

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş, bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş, bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

''Şirketimizin mevcut 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 67.500.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 81.000.000 TL'na yükseltilmesine, artırılan 13.500.000 TL'nin 06 Nisan 2021 tarihinde toplanan olağan genel kurul kararı doğrultusunda tamamının 2020 yılı kar payından kullanılmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama ve hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 20 oranında 13.500.000 TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına, sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası hükmü uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü muhtevi, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesi hükmünün yeni şekli ile tescil ve ilanına, ihraç edilecek 13.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma