EFT ve FAST'lerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB)Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

EFT ve FAST'lerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı