Piyasadan haberler

ŞİRKET HABERLERİ

·

AEFES

Şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için, Şirkete ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan 222 ada 23 no.lu parsel ve 222 ada 24 nolu parsel olarak kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu satış 04.12.2019 tarihinde 270.000.000 TL bedelle gerçekleşmiştir.

·

ARSAN

Şirketin % 83,48 oranında bağlı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin % 80 oranında iştirak ettiği bağlı ortağı Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'nin sermayesi 20.000.000 TL'den (Yirmimilyon TL) 30.000.000 TL'sına (Otuzmilyon TL) çıkarılmıştır. Şirketin bağlı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'deki sermaye tutarı % 80 oranında 24.000.000 TL'sına (Yirmidörtmilyon TL) ulaşmıştır.

·

BERA

Grup Şirketi Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından; Yüklenici Firma Egemen İnşaat & Moment Yapı Adi Ortaklığı (GOP Mahallesi Boğaz Sk.N28/9 Çankaya Ankara adresinde mukim), İstanbul İli, Gaziosmanpaşa ilçesi, Yıldıztabya Mahallesi 1.Kısım (5.Bölge) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 244 adet Konut ve 34 Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve çevre düzenlemesi işinde 6 Blok 244 Daire Pervazlı PVC Doğrama İşleri (kör kasa dahil) 1.350.000 TL+KDV= 1.520.100.-TL bedel ile alınmıştır.

·

BTCIM

Şirket fabrikasının Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 06.01.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokumuzun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.

·

DGKLB

Şirket ile Katar'ın önde gelen mobilya firması arasında "QF Housing" Projesi" kapsamında hareketli mobilyaların teslimi için 1.676.516 USD (yaklaşık 9.621.525 TL) toplam bedelli sözleşme imzalanmıştır.Yine şirket ile Bahreyn'in önde gelen inşaat firması arasında "Hotel Projesi" kapsamında hareketli mobilyaların teslimi için 482.746 USD (yaklaşık 2.770.450 TL) toplam bedelli sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işler 3 ay içinde tamamlanacaktır.

·

EKGYO

Şirket refinansman amaçlı 191.500.000 TL kredi kullanmıştır.

·

HEKTS

Şirketin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan haklarını kullanmaları sonucu (151.714.066,76 TL nominal değerli payların ihracı), izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 227.571.100,14 TL'ye yükselmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7.maddesinin tadil metni Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.11.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 04.12.2019 tarihi ve 9965 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir.

·

ISCTR

Şirket nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere T. İş Bankası A.Ş.'den 70 milyon TL tutarında, 1 yıl vadeli nakdi kredi kullanılmıştır.

·

IZMDC

Üyesi bulunduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'ndan (MESS) 04.12.2019 tarihi itibari ile Şirkete ulaşan yazıya göre; Türk Metal Sendikası ile 07.10.2019 tarihinde başlayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 04.12.2019 tarihinde yapılan müzakerede anlaşma sağlanamadığından aynı tarih itibariyle "uyuşmazlık tutanağı" imzalanıp arabuluculuk sürecine girilmiştir.

·

METRO

Şirketin %100 oranında paylarının sahibi olduğu Metro Euphoria Hotel Batumi JSC ile JSC Galt & Taggart (Galt and Taggart) şirketi arasında Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin 60.529.922 GEL ödenmiş sermayesini oluşturan paylarının bir kısımının Gürcistan Borsasında (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için 04.12.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

·

PAPIL

Sermaye Piyasası Kurulunun 21/11/2019 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Müh. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'nin, 32.500.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payları 06/12/2019 tarihinden itibaren 4,40 TL/pay baz fiyat ve "PAPIL.E" kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

·

SMART

Smartiks Yazılım'ın halka arzında satışa hazır bekletilen 3.112.500 TL nominal değerli paylardan, 862.500 TL nominal değerli payın 08.11.2019 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince, 05.12.2019 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 31.862.500, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %49 olarak dikkate alınacaktır.

·

YGYO

2018 yılı faaliyetleri sonucunda SPK mevzuatına göre (173.970.545) TL, Yasal kayıtlara göre (36.700.375) TL zarar oluştuğu için kar dağıtımı yapılmaması teklifinin Genel Kurul'a iletilmesine,karar verilmiştir.

·

YGYO

Şirketin Olağanüstü genel kurul toplantısı 30.12.2019 tarihinde şirket merkezinde yapılacaktır.

·

YKSLN

Şirketin 30.09.2019 tarihli bilançosunda yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında gerçeğe uygun değeri 27.465.000 TL gösterilen Tuzla fabrika binası ve arsasının ("Gayrimenkul") satış işlemleri ile ilgili olarak, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla altı ay süreyle satış görüşmelerinde bulunmak, satış kararı almak, satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Barış GÖKTÜRK'e Yönetim Kurulu tarafından münferit imzasıyla şirketi temsil etme yetkisi verilmiştir. Söz konusu Gayrimenkul, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahname'sinde de belirtildiği üzere, İstanbul Tuzla OSB'de yer almakta olup, 9.800 m² arsa alanına ve 7.500 m² kapalı alana sahiptir. Gayrimenkulün değerleme raporu 23.07.2019 tarihinde TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmıştır. 2014 yılında Şirketimizin en yakın rakibi Ramateks Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktiflerinin Rus Mechel Grubu'ndan satın alınması aşamasında Şirketin mülkiyetine yatırım amaçlı olarak geçirilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

AVTUR

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 04.12.2019 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 2,01-2,03-TL fiyat aralığından 1.525.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş sermayesindeki payları 04.12.2019 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.

·

CLEBI

ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG A.Ş03.12.2019 - 03.12.2019 tarihinde ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 97 - 97 TL fiyat aralığından 1.615 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. sermayesindeki payları 03.12.2019 tarihi itibariyle %89,9116 sınırına ulaşmıştır.

·

ERSU

AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 03.12.2019 - 03.12.2019 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,05 - 2,06 TL fiyat aralığından 15.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.sermayesindeki payları 03.12.2019 tarihi itibariyle %11,48 sınırına ulaşmıştır.

·

GEDIK

Onur TOPAÇ 03.12.2019 - 03.12.2019 tarihinde GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,5 - 5,5 TL fiyat aralığından 250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki payları 03.12.2019 tarihi itibariyle %0,37 sınırına ulaşmıştır.

·

GLYHO

29 Kasım 2019The Goldman Sachs Group, International şirketi tarafından GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (“Şirket”) şirketinin toplam 472,935 adet payının satış işlemi, her biri 0.717021 USD satış fiyatı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu işlemin gerçekleştirilmesiyle birlikte, The Goldman Sachs Group, Inc. şirketinin, Şirket nezdinde sahip olduğu (doğrudan ve/veya dolaylı) toplam payları, 29 Kasım 2019 itibarıyla 5% eşiğinin altına düşmüştür.

·

IDEAS

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 03.12.2019 tarihinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 140.734 adet İDEAS hisse senedi 3,30 ve 3,52 fiyattan satın almıştır.Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş.'deki payları 03.12.2019 itibarıyla %33,42 sınırına ulaşmıştır.

·

ISMEN

TÜRKİYE İŞ BANKASI 04.12.2019 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,38-4,41 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payı %67,16 olmuştur.

·

KRDMB, KRDMD

YOLBULAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 03.12.2019 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,42 TL fiyattan 500.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) alış ve 2,40-2,243 TL fiyat aralığından 497.426 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (B) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 03.12.2019 tarihi itibariyle % 3,38 sınırına ulaşmıştır

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

© Hibya haber ajansı. Tüm hakları saklıdır.